Ny föreskrift för maskinell dosdispensering

den 17 maj 2010

Läkemedelsverket har utfärdat föreskrifter för hur maskinell dosdispensering ska bedrivas.

Maskinell dosdispensering är en maskinell form av dispensering som motsvarar att man fördelar patientens doser i en dosett. De nya föreskrifterna avser ansökan om tillstånd samt krav på bedrivandet av dosverksamhet, vilket främst inkluderar maskinell dosdispensering.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter kan apotek, sjukhusapotek, sjukhus eller sjukvårdshuvudman bedriva dosverksamhet. För detta krävs ett tillstånd av Läkemedelsverket. 

I anslutning till de nya föreskrifterna har även en ny blankett för ansökan om tillstånd utarbetats.

Föreskrifterna började gälla 1 maj 2010. En vägledning är under utarbetande.  

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies