Ny föreskrift om tillverkning av extemporeläkemedel

den 26 februari 2010

Läkemedelsverkets föreskrift som reglerar tillverkning av skräddarsydda läkemedel för enskilda patienter har ändrats och börjar gälla från och med måndag 1 mars 2010.

Föreskriften reglerar bland annat vilka kvalitetskrav som ställs på det tillverkade läkemedlet och vilka krav som ställs på de apotek som har för avsikt att tillverka extemporeläkemedel.

Ändringarna i föreskriften är till stor del en följd av den omreglering som skett på apoteksmarknaden.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies