Ny rekommendation – behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma.

den 31 mars 2010

Nu finns en rekommendation om behandling med plasma och Solvent/Detergent-behandlad plasma att tillgå på Läkemedelsverkets webbsida.

Rekommendationens huvudbudskap:

  • Plasma ska huvudsakligen användas vid stor eller förväntat stor blodförlust som en del av transfusionsbehandling.
  • Plasma ska inte användas för korrigering av laboratorievärden utan blödning eller påtaglig blödningsrisk.
  • Plasma är inte alternativ vid blödning orsakad av anti-vitamin K (warfarin).
  • Indikationen bör anges när plasma och specifika koagulationsprodukter ordineras och beställs.
  • Plasmaanvändning behöver utvärderas i kliniska studier och audits bör implementeras för klinisk plasmaanvändning.
  • Blodcentral och klinik bör samverka runt användning av plasma.

 

Under relaterad information hittar du rekommendationen, bakgrundsdokument samt jävssammanställning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies