Ny studie föranleder utredning av långtidsrisker med tillväxthormon

den 10 december 2010

Läkemedelsverket har informerats om resultaten av en fransk registerstudie av patienter som behandlats med tillväxthormon på grund av kortvuxenhet eller brist på tillväxthormon. Studieresultaten tyder på en förhöjd risk för förtida död i den behandlade gruppen. Läkemedelsverket kommer nu utvärdera studieresultaten i samarbete med övriga europeiska läkemedelsmyndigheter.

Den franska läkemedelsmyndigheten Afssaps informerar idag genom ett pressmeddelande om de första resultaten i en registerstudie, SAGhE (Santé Adulte GH Enfant).

Studien startades för att undersöka hälsan hos unga vuxna, som under åren 1985-1996 behandlades med tillväxthormon för kortvuxenhet och brist på tillväxthormon. Ca 7000 barn och ungdomar har ingått i studien. Studieresultaten tyder på en ökad risk för förtida död, särskilt för patienter som behandlats med doser över de rekommenderade.

Studien är observationell, där man inte lottat patienterna i förväg till olika behandlingar, varför studieresultaten bör tolkas med försiktighet. Studien kommer nu att noggrant värderas av Läkemedelsverket i samarbete med läkemedelsmyndigheterna i Europa.

Läkemedelsverket har inlett en dialog med externa experter för att ta fram rekommendationer i avvaktan på den fullständiga europeiska utredningen. Patienter som känner oro bör vända sig till behandlande läkare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies