Ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1

den 1 april 2010

En ny utgåva av Svensk läkemedelsstandard, SLS 2010.1, finns nu på Läkemedelsverkets webbplats. Den nya utgåvan ersätter SLS 2010 och gäller från och med den 1 april 2010.

Svensk läkemedelsstandard innehåller standarder för läkemedel som används eller kommer att godkännas för användning i Sverige. Svensk läkemedelsstandard utarbetas av Svenska Farmakopékommittén och Läkemedelsverket.

Svensk läkemedelsstandard 2010.1 hittar du under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies