Nya avgifter för GLP-laboratorier

den 21 december 2010

Läkemedelsverket har beslutat om nya avgiftsnivåer för laboratorier med GLP-reglerad verksamhet.

Ansökningsavgiften är 50.000 kr. Årsavgiften uppgår till 76.000 kr för laboratorier  som utför säkerhetsstudier och 33.000 för laboratorier som utför analysverksamhet.

De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2011. Liksom tidigare kan Läkemedelsverket, om det finns särskilda skäl, besluta om lägre avgift i ett enskilt fall.

Avgifterna framgår av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:10) om verksamheten vid GLP-laboratorier, ändrade genom LVFS 2010:25.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies