Nya regler för blodgivare

den 26 mars 2010

Socialstyrelsen har ändrat reglerna för vem som kan accepteras som blodgivare. De nya reglerna gäller från och med 1 april. I korthet innebär förändringen att personer med vissa sexuella riskbeteenden inte längre är permanent avstängda från att ge blod om blodet är avsett för transfusionsändamål.

Permanent avstängning gäller emellertid fortfarande om det donerade blodet ska användas för läkemedelsframställning.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies