Nytt regelverk för medicinteknik har nu trätt i kraft

den 23 mars 2010

Läkemedelsverkets ändringsföreskrifter avseende medicintekniska produkter (LVFS 2009:18) respektive aktiva medicintekniska produkter för implantation (LVFS 2009:19) har trätt i kraft den 21 mars 2010.

De nya föreskrifterna är:

  • Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter (LVFS 2009:18).
  • Läkemedelsverkets föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2001:5) om aktiva medicintekniska produkter för implantation (LVFS 2009:19).

Mer information om det nya regelverket samt länkar till ändringsföreskrifterna och de konsoliderade föreskrifterna finns under relaterad information till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies