PSURar och RMP – utbildningsdag 27 maj

den 14 april 2010

Utbildningsdagen riktar sig till dig som arbetar inom Regulatory Affairs eller Drug Safety och som önskar få en aktuell överblick inom området.

Syftet med dagen är att ge en överblick av Risk Management med fokus på en djupare förståelse för PSUR-worksharing (Periodic Safety Update Reports) och RMP(Risk Management Plans).

Visioner, erfarenheter och utmaningar med PSUR-worksharing samt RMP kommer att belysas. Regelverket och dess praktiska aspekter kommer att diskuteras ur såväl europeiskt som nationellt perspektiv.

Utbildningsdagen hålls på Barkaby gård i Stockholm och arrangeras av Läkemedelsakademin i samarbete med Sektionen för Regulatory Affairs, SIG Drug Safety, Läkemedelsverket och LIF- de forskande läkemedelsföretagen.

Inbjudan med program finns under Relaterad information.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies