Pilotprojekt med gemensam rådgivning utvärderas

den 4 oktober 2010

Pilotprojektet med Läkemedelsverkets och TLVs gemensamma rådgivningar utvärderas nu tillsammans med de företag som har deltagit. Läkemedelsverket och TLV tar fortfarande emot ansökningar för gemensam vetenskaplig rådgivning till dess att utvärderingen är klar och ett officiellt beslut om en eventuell fortsättning publiceras.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden (TLV) och Läkemedelsverket har under perioden 1 september 2009 – 30 juni 2010, genomfört gemensamma rådgivningsmöten där båda myndigheterna varit representerade. Syftet har varit att bidra till myndigheternas uppdrag att medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt att möta de önskemål som framförts av läkemedelsindustrin.

Pilotprojektet är nu avslutat och en utvärdering kommer att göras under hösten 2010. Det går dock fortfarande bra att skicka in ansökningar om gemensam rådgivning för de företag som önskar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies