Receptfria läkemedel är effektiva och säkra om de används rätt

den 27 maj 2010

Receptfria läkemedel har efter apoteksomregleringen blivit mer tillgängliga, och försäljningen har ökat det senaste halvåret. Förväxling och feldosering av läkemedel är vanligt förekommande, och Läkemedelsverket vill därför påminna om vikten av att förvara och använda läkemedel på rätt sätt.

Försäljningen av receptfria läkemedel har ökat märkbart det senaste halvåret enligt uppgifter från Apotekens Service AB. Orsakerna kan vara flera, till exempel möjligheten att kunna köpa receptfria läkemedel i den vanliga handeln samt att förändringen fått stor uppmärksamhet i samhället. Det är också troligt att en större mängd läkemedel nu finns tillgänglig i hemmen jämfört med tidigare.

– Det är viktigt att behålla respekten för läkemedel, även nu när de är betydligt mer tillgängliga än de varit tidigare, säger Barbro Gerdén, läkare vid Läkemedelsverket. Det finns inga helt ofarliga läkemedel, även om de är receptfria och säljs i vanlig handel.

I Giftinformationscentralens (GIC) årsrapport från 2009 konstateras att ca 11 000 vuxna personer läggs in på sjukhus varje år på grund av förgiftning och majoriteten av dessa fall är förgiftningar med läkemedel. GIC fick under 2009 ca 75 000 telefonsamtal.

– Tjugo procent av alla telefonfrågor till GIC om förgiftningar gäller feldosering eller förväxling av läkemedel, säger Mark Personne, chef för GIC. Det är en allvarlig signal, särskilt då det totala antalet förgiftningar kan vara betydligt större.

Mot denna bakgrund, risken för förgiftning kopplat till ökad försäljning och tillgänglighet, vill Läkemedelsverket påminna om att:

  • Receptfria läkemedel bör användas och förvaras med samma respekt som receptbelagda läkemedel.
  • Bipacksedeln som följer med läkemedlet innehåller viktig information om hur läkemedlet skall användas – läs den! Där finns t.ex. uppgift om läkemedlet ger oönskade effekter om det kombineras med andra läkemedel, alkohol eller UV-strålning.
  • Läkemedel bör förvaras så att felanvändning och förgiftning undviks. Detta är särskilt viktigt att tänka på under sommarens semestrar på resande fot, i bil, båt eller sommarstugan.


Man bör vända sig till ett apotek när man vill ha råd om vilket läkemedel man bör välja eller vill ha annan fördjupad information. Man kan också vända sig till:

  • Läkemedelsupplysningen: för generell information om läkemedel, tel 0771-46 70 10
  • Sjukvårdsrådgivningen/1177: Information om sjukdomar, hälsa och sjukvård, tel 1177


För frågor rörande GIC:s rapport hänvisas till tel 08 - 331231.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies