Reglerna för receptfritt måste följas av både kommuner och butiker

den 10 maj 2010

Antalet anmälda försäljningsställen för receptfritt i butik uppgår idag till 6500. Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga, därför är det viktigt att alla aktörer följder de regler som gäller, annars finns det risk för att konsumenten drabbas.

Sedan den 1 november 2009 är det tillåtet att sälja vissa receptfria läkemedel utanför apotek. Av de ca 900 receptfria läkemedel som får säljas på apotek har Läkemedelsverket beslutat att ca 440 läkemedel även får säljas utanför apotek, detta för att öka tillgängligheten till läkemedel som kan ge ökade möjligheter till egenvård. Dessa läkemedel har bedömts vara lämpliga för egenvård. De har också lindriga biverkningar vid normal användning.

Det är dock mycket viktigt att förstå att även receptfria läkemedel kan vara skadliga vid felaktig användning. Den som vill sälja receptfria läkemedel behöver bara göra en anmälan till Läkemedelsverket. De ska ha ett egenkontrollprogram för att verksamheten ska hålla hög kvalitet och säkerhet. De som säljer läkemedel ansvarar bland annat för att läkemedlen står under uppsikt av personalen. Läkemedlen ska också exponeras separat och inte blandas med andra varor. Personalen ska också kontrollera att den som köper är 18 år eller äldre.

– Reglerna är inte särskilt svåra eller krångliga, men det är mycket viktigt att detaljhandeln följer dem, säger Annika Babra på Läkemedelsverkets inspektionsenhet. Både detaljhandelns verksamhet och den kommunala kontrollen måste fungera för att säkerheten för konsumenten ska vara bra.

Lagstiftningen har gett kommunerna ansvar för att kontrollera att regelverket för försäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln följs. För att underlätta tolkningen av reglerna har Läkemedelsverket tagit fram en vägledning till regelverket samt en checklista och ett formulär för rapportering av brister. En gång i månaden skickar Läkemedelsverket ut en lista över anmälda försäljningsställen till alla kommuner. Läkemedelsverket har också tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) startat utbildning till stöd för kommunernas kontrollverksamhet.

För att konsumenten ska kunna använda läkemedlet på bästa sätt är det viktigt att läsa den bipacksedel som följer med varje läkemedelsförpackning. Kunskapen om läkemedel förändras över tid, och det kan tillkomma nya saker i dokumentationen som man bör vara uppmärksam på, även om läkemedlet funnits på marknaden under flera år.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies