Risk för brist på Citodon

den 29 december 2010

En tillverkningssats av Citodon tabletter 500 mg/30 mg i burk dras tillbaka från apoteken. Det finns en viss risk för att en bristsituation uppstår. Patienter uppmanas dessutom att vara vaksamma på Citodontabletter med avvikande utseende.

Ett svenskt dosapotek fann att det i en burk med 100 Citodon tabletter 500 mg/30 mg fanns en tablett Warfarin 5 mg, som skiljde sig från övriga i burken, bl.a. genom sin rosa färg.  Warfarin är ett blodförtunnande medel och vid feldosering föreligger risk för blödningar. Citodon är ett smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol och kodein.

Av försiktighetsskäl dras därför nu den aktuella tillverkningssatsen av Citodon tillbaka. Detta kan möjligen orsaka tillfällig brist på tablett Citodon 100 st. förpackade i burk. Övriga beredningsformer (brustabletter och stolpiller) samt förpackningsstorlekar berörs inte. Dessutom finns ytterligare ett kombinationspreparat paracetamol + kodein på den svenska marknaden.

Den som har Citodon tabletter hemma uppmanas noga granska innehållet i burken för att identifiera eventuella avvikande tabletter och vid misstanke om detta ta kontakt med apotek eller behandlande läkare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies