Så behandlar du huvudlöss – ny rekommendation från Läkemedelsverket - Läkemedelsverket

Så behandlar du huvudlöss – ny rekommendation från Läkemedelsverket

den 4 augusti 2010

I samband med terminsstart brukar problemen med huvudlöss vara som störst på skolor och förskolor. Läkemedelsverket rekommenderar nu medicintekniska lusmedel som förstahandsval vid behandling. Detta på grund av att lössen börjat utveckla resistens mot de läkemedel som tidigare rekommenderats. Föräldrar uppmanas att luskamma sina barn extra noga inför terminsstart och att meddela skola eller förskola om huvudlöss förekommer i familjen.

I flera länder, även i Sverige, har man kunnat visa att huvudlössen börjat utveckla resistens (motståndskraft) mot de läkemedel som används för att bli av med lössen. Av denna anledning rekommenderar nu Läkemedelsverket i stället de medicintekniska produkter som finns för applicering i hårbotten. De verksamma ämnena i dessa produkter är dimetikon eller växtoljor, men det finns även produkter som kombinerar dessa. De medicintekniska medlen saluförs under flera olika namn och finns både på apotek och i annan handel.

Medicintekniska produkter omfattas av ett annat regelverk än läkemedel och på grund av detta regelverk kan inte Läkemedelsverket rekommendera någon enskild medicinteknisk produkt före någon annan. Viktigt att känna till är dock att medicintekniska produkter ska vara CE-märkta för att få säljas och att ett av kraven för CE-märkning är att tillverkaren ska ha gjort en utvärdering av produktens effekt.

Förutom rekommendationerna kring vilket lusmedel som bör väljas lyfter Läkemedelsverket fram flera andra faktorer som är viktiga för att förebygga och komma tillrätta med en huvudlusepidemi, såsom noggrann luskamning, information och samordning av behandling.

För att förebygga smittspridning bör alla föräldrar kontrollera sina barn med luskam inför varje terminsstart och behandla om levande löss hittas. Informera alltid barnets förskola eller skola om huvudlöss förekommer i familjen, så att de i sin tur kan informera övriga föräldrar.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies