Säkerhetsåtgärd gällande trehjuliga elrullstolar av märket Mini Crosser

den 8 april 2010

Läkemedelsverket har fått rapport om risk för överhettning av trehjuliga elrullstolar av märket Mini Crosser. Tillverkaren genomför korrigerande åtgärder på berörda produkter.

Tio fall av överhettning/rökutveckling hos trehjuliga elrullstolar har rapporterats till tillverkaren Mini Crosser A/S. Orsaken har identifierats ha sitt ursprung i elektronikens kontrollinställningar. En brand kan bara uppstå om elektroniken är påslagen, den kan alltså inte uppstå när elrullstolen står på laddning.

De berörda produkterna Mini Crosser T-modell, E-modell och Nordic har tillverkats före januari 2007.

Tillverkaren Mini Crosser A/S genomför en modifiering av produkten där alla berörda produkter ska genomgå en omprogrammering av elektroniken. Servicetekniker har hittills åtgärdat drygt hälften av 1123 elrullstolar i Sverige. Ett säkerhetsmeddelande har under oktober 2009 skickats till alla berörda kunder för vidarebefordran till användare. De användare som ännu inte nåtts av informationen ombeds vända sig till sin hjälpmedelscentral för vidare åtgärder.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 2009_37813 - Mini Crosser AS - FSN.pdf

 2009_37813 - Mini Crosser AS - Kundutskick Minicrosser AB.pdf

Frågor kan ställas till den svenska representanten Mini Crosser AB telefon 0303-24 52 00.

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies