Sibutramin – inte bara i Reductil

den 9 april 2010

Substansen Sibutramin är vanligt förekommande i icke godkända preparat som säljs på nätet. Läkemedelsverket befarar att dessa illegala produkter på nätet kommer att öka i samband med att Reductil försvinner från marknaden och varnar nu för dessa produkter, som saluförs under olika namn och med högst skiftande innehåll.

Super Slim

Höga halter sibutramin har till exempel återfunnits i bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Analyser utförda vid Läkemedelsverkets laboratorium har påvisat halter av sibutramin som är 2,5 gånger högre än i begynnelsedosen av Reductil, alltså cirka 25 mg. Produkterna analyserades initialt därför att privatpersoner mått dåligt och blivit uppmanade att sända in produkterna till Läkemedelsverket. Eftersom Super Slim inte är godkänt för försäljning som läkemedel har Läkemedelsverket polisanmält de företag som står bakom försäljningen av Super Slim för eventuellt brott mot läkemedelslagen.

Super Slim

Super Slim

 

Sibutramin i bantningste på nätet

Produkter som säljs som ”bantningste” har också visat sig innehålla sibutramin.  Den tyska läkemedelsmyndigheten rapporterade tidigare i år att man i en kapsel ”Tea Polyphenol” funnit 25,5 mg sibutramin, alltså även i detta fall 2,5 gånger begynnelsedosen av Reductil. Produkten salufördes som ”natural herb slimming” och det framgick inte att den innehöll sibutramin. 

Tea Polyphenol

 

Myndigheten i Österrike har analyserat ett bantningste, ”PaiYouJI”, liksom föregående produkt sannolikt införd från Kina. Detta te innehöll i likhet med Super Slim en kombination av sibutramin och fenolftalein.

Läkemedelsverkets egna analyser

Läkemedelverkets laboratorium har under drygt ett år analyserat ett 20-tal produktprover, som inte är godkända som läkemedel men som visat sig innehålla sibutramin. Preparaten är ofta polisbeslag men även privatpersoner har lämnat produkter för analys. Förutom i Super Slim har sibutramin även hittats vid laboratorieanalys av bl.a. Sibu Slim.

 

Sibu Slim

Sibu Slim

Läkemedelsverkets analyser har också visat att innehållet i en och samma produkt kan variera från förpackning till förpackning och att även innehållets ursprung skiftar. Endast i ett fåtal fall stod det på blisterförpackningen att tabletterna innehöll sibutramin. De flesta förpackningar som laboratoriet fått in för analys har haft kinesisk text och även när Läkemedelsverket fått texten översatt så framgick det inte att bantningsprodukterna innehöll sibutramin. 

Risk att nätförsäljning ökar

När Reductil nu försvinner från marknaden finns en risk att försäljningen av andra produkter som innehåller sibutramin på nätet ökar. Läkemedelsverket uppmanar därför konsumenterna att vara vaksamma vid inköp av bantningsprodukter som inte är godkända för försäljning som läkemedel.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Läkemedelsverket

Växel 018-17 46 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies