Skärpt uppmärksamhet bör iakttas vid användning av Extraneal och Nutrineal peritonealdialysvätska

den 10 december 2010

Ett antal tillverkningssatser av Baxters lösningar för peritonealdialys, Extraneal och Nutrineal som tillverkats vid en anläggning i Irland kan misstänkas ha förhöjda endotoxinhalter. Förhöjda endotoxinhalter skulle kunna leda till ökad risk för aseptisk peritonit.

Läkemedelsverket har dock inte sett någon ökad rapportering av sådana komplikationer. Läkemedelsverket utreder för närvarande möjligheten till ersättningsprodukter i samråd med nationell expertis.

I avvaktan på att situationen klarlagts rekommenderas skärpt uppmärksamhet och rapportering av eventuella biverkningar.   

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies