Temozolomide Hospira dras av säkerhetsskäl tillfälligt bort från marknaden

den 13 juli 2010

Samtliga tillverkningssatser av Temozolomide Hospira, som är ett cytostatikum för vissa former av hjärntumörer, dras bort från marknaden. Patienter som har Temozolomide Hospira hemma uppmanas att återlämna dessa till apotek utan att öppna förpackningen samt att ta kontakt med sin läkare. Andra produkter som innehåller temozolomide (Temodal, Temozolomide Teva,) berörs inte av indragningen.

Temozolomide är ett cytostatikum som används vid vissa former av hjärntumörer. Skälet till att Temozolomide Hospira tillfälligt dras in är att kapslar har gått sönder med påföljande läckage av aktiv substans. Temozolomide kan vara starkt retande i kontakt med hud och slemhinnor och all kontakt med innehållet i kapslarna ska undvikas. Om temozolomide trots allt kommer i kontakt med hud eller slemhinnor ska dessa omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten varefter utskrivande läkare eller onkologisk klinik bör kontaktas för vidare råd. Skulle man få temozolomide i ögat, t.ex. via händerna, ska ögat omgående sköljas grundligt med tvål och vatten. Om irritation i ögat uppstår bör sjukvården kontaktas.

Patienter som har Temozolomide Hospira hemma uppmanas att återlämna dessa till apotek utan att öppna förpackningen samt att ta kontakt med sin läkare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies