Tillbud med Compat Go sondmatningspump

den 30 november 2010

Läkemedelsverket har fått in flera rapporter om tillbud med Compat Go sondmatningspump. Tillverkaren har vidtagit åtgärder för att rätta till de problem som uppmärksammats och kommer inom kort att gå ut med ett säkerhetsmeddelande till berörda kunder.

Läkemedelsverket har under en tid fått in ett flertal rapporter angående Compat Go enteral nutritionspump (sondmatningspump) tillverkad av Nestlé Healthcare Nutrition.

Rapporterna beskriver händelser där patienten/brukaren antingen har fått i sig för mycket eller för lite näring, vilket i vissa fall har lett till allvarliga konsekvenser.

Orsakerna till detta varierar och beror både på brister hos produkten samt på användningsfel. Tillverkaren har bland annat konstaterat följande:

Brister hos produkten

  • Stopp i slangen upptäcks inte på grund av felaktig kalibrering.
  • Bortfall av siffror/bokstäver på displayen kan leda till felprogrammering.
  • Vid lågt batteri eller ojämn strömtillförsel kan pumpen öka flödeshastigheten.

Vanliga användningsfel

  • Manuell fyllning av slangsetet, vilket gör att det blir det svårare för pumpen att identifiera stopp, då basnivån för trycket sätts vid automatisk fyllning av slangsetet.
  • Fel slangset används till pumpen.
  • Slangset sätts in i pumpen på felaktigt sätt.
     

Tillverkaren har sedan en tid tillbaka påbörjat åtgärder för att rätta till problemen. Nödvändiga korrigeringar i form av utbyte av dörr, programvaruuppdatering, omkalibrering och utskick av ny bruksanvisning kommer att genomföras senast första kvartalet 2011. I länkarna till höger finns en mer utförlig beskrivning av de problem som uppmärksammats samt information om hur de åtgärdas.

Berörda sjukhus/vårdenheter kommer att få mer information direkt från tillverkaren.

Eftersom användningsområdet och användningsmiljön för nutritionspumpar är relativt stort vill vi uppmärksamma vården om att den här sortens pumpar inte har samma noggrannhet som volym- och sprutpumpar. Detta måste man ta i beaktande vid behandling av patienter där noggrannheten har stor betydelse, exempelvis när en patient samtidigt behandlas med insulin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Nestlé Healthcare Nutrition
08-561 525 02

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies