Tillfälligt begränsad tillgång på PegIntron förfylld injektionspenna

den 1 oktober 2010

Det finns risk att det kan uppstå brist på PegIntron-pennor i samtliga styrkor. Orsaken är att det i ett fåtal pennor konstaterats en defekt i förslutningen av den läkemedelsinnehållande glaspatronen i pennan. Innan detta problem är åtgärdat kommer inte några nya förfyllda PegIntron-pennor att levereras. Läkemedelssubstansen är inte berörd och därför kommer företaget (MSD) inte att dra tillbaka de förpackningar som för närvarande finns i lager.

För att säkerställa att patienter som redan är under behandling inte ska behöva avbryta den rekommenderar Läkemedelsverket att man avvaktar med nyinsättningar så långt det är möjligt och medicinskt säkert.

Det är också viktigt att användandet av de aktuella PegIntron-pennorna begränsas till patienter med hepatit C.

Företaget räknar med att förfyllda PegIntron-pennor åter kommer att vara tillgängligt även för nya patienter inom 6 veckor.  Under den tiden räknar man med att ha åtgärdat problemet och nuvarande lager bytts ut.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies