Tillslag mot svenska nätapotek - odeklarerade läkemedelssubstanser hittade vid analys

den 1 juni 2010

I november 2009 genomförde svensk polis i samarbete med andra länders polismyndigheter en gemensam operation mot vissa nätapotek. Operationen fokuserade på personer som ligger bakom internetsidor vilka illegalt säljer och levererar läkemedel. Läkemedelsverket har samarbetat med polisen och verket har bl.a. analyserat de beslagtagna produkterna. Laboratorieanalyserna visar att produkterna har innehållit odeklarerade läkemedelssubstanser eller varit kraftfulla läkemedel som inte lämpar sig för egenvård.

De produkter som Läkemedelsverket fått för analys tillhör vitt skilda grupper; alltifrån läkemedel mot håravfall till antibiotika. Motsvarande produkter är på den svenska marknaden receptbelagda, i den mån de alls är godkända läkemedel.

– Många av de här preparaten är direkt olämpliga för egenvård, säger Bo Bergman, läkare vid Medicinsk Information vid Läkemedelsverket. En person som inte förstår de medicinska riskerna med dessa substanser kan skada både sig själv och andra allvarligt.

Några exempel på de produkter som analyserats:

Isotroin Innehöll enligt uppgift på förpackningen isotretinoin. Preparat med sådant innehåll (Roacutan) får i Sverige endast förskrivas på licens av hudläkare vid svår akne, bl.a. på grund av risken för fosterskador.
Bupron Innehöll bupropion. Substansen finns bl.a. i ett läkemedel godkänt för rökavvänjning (Zyban) och i mediciner mot depression. Alltför höga doser kan orsaka krampanfall och substansen kan också interagera med andra läkemedel.
Ginko stack Innehöll odeklarerat efedrin som kan ge ökad hjärtfrekvens och öka blodtrycket. En person med hjärt/kärlsjukdom kan utsättas för allvarliga risker vid användning av detta.
Zenigal Uppgavs innehålla substansen orlistat som ingår i läkemedel godkända för behandling av övervikt (Xenical och Alli). Produkten innehöll dock en annan, snarlik substans som fortfarande befinner sig i klinisk prövning och alltså inte är godkänd i något land. Produkten innehöll också stora mängder föroreningar.

 
Flera av de substanser som hittats i den aktuella analysen används med stor försiktighet inom sjukvården eftersom de kan medföra stora risker för patienten.

– Vi ser återigen exempel på oseriösa aktörer som utsätter människor för livsfara, säger Kerstin Hjalmarsson vid Läkemedelsverket Inspektionsenhet. Preparaten innehåller i flera fall helt andra saker än det som deklareras på innehållet.

Läkemedelsverket uppmanar också personer som köper läkemedel på internet att vara försiktiga och uppmärksamma. Information om apotek med tillstånd och alla anmälda försäljningsställen av receptfria läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedel som inte är godkända har inte granskats och kontrollerats av Läkemedelsverket innan de släppts ut på den svenska marknaden. Dessa står utanför hela den omfattande tillsyn som annars bedrivs vad gäller tillverkning, distribution och försäljning. Konsumenter som blir skadade av läkemedel som inte är godkända kan heller inte få någon ersättning från den svenska Läkemedelsförsäkringen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Kerstin Hjalmarsson
gruppchef, Inspektionsenheten
018-17 49 83
070-517 15 45                        

Bo Bergman
läkare, Medicinsk information
018-17 42 33
070-550 43 88

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies