Trakeostomituber har återkallats

den 17 september 2010

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare av Shiley trakeostomituber att vissa lotserier har återkallats från den svenska marknaden. Ett läckage i kuffar på produkterna kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter.

Tillverkaren Covidien / Tyco Healthcare har gått ut med information om att vissa Shiley trakeostomituber återkallas från den svenska marknaden. Kuffen på de berörda produkterna kan läcka vilket kan medföra allvarliga konsekvenser för patienter. Om kuffen läcker påverkas patientens ventilation och trakeostomituben kan behöva bytas ut omedelbart. Tillverkaren har mottagit rapporter om mycket allvarliga situationer.

Läkemedelsverket har inte fått rapporter av det beskrivna slaget från den svenska hälso- och sjukvården, men tillverkaren har rapporterat att tillbud har inträffat även i Sverige. Tillverkaren har också meddelat att ett dödsfall i Storbritannien samt två dödsfall i USA har inträffat på grund av läckageproblemet.

Användare av Shiley trakeostomituber ombeds att kontakta tillverkarens representant om tillverkares säkerhetsinformation i april 2010 inte har nått användare.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Covidien Sverige AB,

tel. 08-585 605 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies