Varning för den förfalskade medicintekniska produkten PROXIMATE®PPH Set

den 15 juli 2010

Tillverkaren Ethicon Endo-Surgery, LLC (EES) varnar i ett kundmeddelande för en förfalskning av produkten Proximate® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set som används för att utföra kirurgisk behandling av framfall och hemorrojder.

Proximate® PPH Set används för att utföra kirurgisk behandling av framfall och hemorrojder. Förfalskningen, som är märkt med produktnamnet Proximate® PPH Procedure for Prolapse and Hemorrhoids Set, upptäcktes av tillverkaren Ethicon Endo Surgery, LLC (EES) vid en utredning som var föranledd av ett klagomål från en kund i Italien. Artikelnumret och lotnumret för den förfalskade produkten är PPH03 respektive F4N12N. EES har hittills upptäckt distribution av endast en förfalskad produkt i Italien.

Hälso- och sjukvårdspersonal bör innan användning noggrant undersöka samtliga Proximate® PPH-produkter. Information för att bedöma om produkten är en förfalskning finns till höger på webbsidan. Om man misstänker att en produkt är en förfalskning ska man inte använda den utan kontakta den lokala EES representanten då endast tillverkaren EES kan avgöra om produkten är äkta eller inte. Om det efter utredning visar sig att produkten är en förfalskning ska man kontakta lokala myndigheter (i Sverige Läkemedelsverket).

Till höger på webbsidan finns en länk till kundmeddelandet samt till information för att bestämma om en produkt är en förfalskning eller inte.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies