Vid behandling av metastaserande bröstcancer bör Avastin bara kombineras med paclitaxel

den 16 december 2010

Avastin (bevacizumab) bör endast användas i kombination med paclitaxel vid behandling av metastaserande bröstcancer. Detta konstaterar EMA:s vetenskapliga kommitté CHMP efter att ha utrett nyttan och riskerna med Avastin vid kombinationsbehandling.

Avastin används också i kombinationsbehandling vid andra cancertyper men rekommendationerna för sådan behandling har inte ändrats.

När kombinationsbehandling med Avastin och docetaxel godkändes för behandling av metastaserande bröstcancer konstaterades att data visat att tiden då sjukdomen inte försämrades förlängdes efter behandlingen.

De nya data som nu bedömts ökar osäkerheten för om så är fallet. En försämrad överlevnad kan inte heller uteslutas vid kombinationsbehandling med docetaxel.

Rekommendation till förskrivare och patienter

  • Förskrivare bör vara medvetna om att Avastin inte längre rekommenderas i kombination med docetaxel vid behandling av metastaserande bröstcancer
  • Patienter som behandlas med kombinationen bör diskutera fortsatt behandling med sin behandlande läkare
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Bertil Jonsson
Terapiområdesansvarig
070-557 97 36

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies