Åtta nya ämnen narkotikaklassade

den 1 september 2011

Regeringen har, på förslag av Folkhälsoinstitutet, beslutat (SFS 2011:958) att åtta substanser ska klassas som narkotika från den 1 september.

På Internet finns information om försäljning och användning som tillsammans med gjorda beslag visar att missbruket av de åtta substanserna ökat.

JWH-122, JWH-203 och JWH-210 är syntetiska cannabinoider. JWH-122 och JWH 210 har tidigare omfattats av bestämmelserna i lagstiftningen om hälsofarliga varor.

Bufedron och 4-MEC tillhör gruppen katinoner.

Desoxipipradol utvecklades på 1950-talet som möjligt läkemedel mot narkolepsi och hyperaktivitet, men kom aldrig i kliniskt bruk.

Mitragynin extraheras från växten Mitragyna speciosa. Torkade blad eller pulver av bladen säljs vanligen under namnet Kratom.

pFBT är ett syntetiskt kokainderivat.

Substanserna används inte för medicinska ändamål och förs efter beslutet in i Läkemedelsverkets förteckning I över narkotika (LVFS 2011:8). Det krävs därför numera tillstånd från Läkemedelsverket för att tillverka, för in till eller ut från Sverige, handla med eller inneha substanserna för vetenskapligt ändamål med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

En konsoliderad lista över alla narkotikaklassade substanser finns till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 LVFS 2011:8
 LVFS 1997:12 (konsoliderad)

 

Kontakta oss

Karin Jansson
Utredare
018-17 42 77

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies