Analys av bantningspreparatet REDUX Retinalin

den 5 april 2011

Sedan en tid tillbaka så säljs ett bantningspreparat på den svenska marknaden under namnet REDUX Retinalin 500 mg. En begränsad analys vid Läkemedelsverkets laboratorium påvisade inga läkemedelssubstanser, men Läkemedelsverket vill dock uppmana konsumenter till försiktighet vid köp av bantningspreparat via okända hemsidor.

Sedan en tid tillbaka så säljs ett bantningspreparat på den svenska marknaden under namnet REDUX Retinalin 500 mg. Många konsumenter har kommit i kontakt med produkten via olika hemsidor, t.ex. Facebook. Produkten uppges innehålla bl.a. grönt te, niacin, koffein, Panax Ginseng och cayennepeppar.

Läkemedelsverket har fått in uppgifter om att människor i Sverige som använt REDUX Retinalin 500 mg har upplevt obehag, allergiska reaktioner och andra biverkningar.

I USA har ett receptbelagt läkemedel innehållande den aktiva substansen dexfenfluramin tidigare sålts under namnet Redux. Detta läkemedel användes vid korttidsbehandling av fetma. Redux drogs in på 1990-talet p.g.a. oacceptabla biverkningar.

Läkemedelsverket beslutade därför att analysera om bantningspreparatet REDUX Retinalin 500 mg som påträffats i Sverige har samma innehåll som läkemedlet i USA.

Läkemedelsverket samarbetar med andra myndigheter och har på så sätt fått kontakt med privatpersoner som köpt REDUX Retinalin 500 mg. En förfrågan skickades ut om inlämnande av REDUX Retinalin 500 mg till myndigheten för analys. Tre burkar med olika antal tabletter inkom och sändes till Läkemedelsverkets laboratorium för analys. Läkemedelsverket vill i sammanhanget betona att analys endast har gjorts på tre burkar samt för ett begränsat antal läkemedelssubstanser.

Analysresultaten visade att REDUX Retinalin 500 mg innehöll arginin, niacin, koffein, catechin (grönt te) och capsaicin (cayennepeppar). Tabletterna analyserades även för ett begränsat antal läkemedelssubstanser: amfetamin, efedrin, pseudoefedrin, fenfluramin, forskolin, synefrin, sibutramin, ribonabant och orlistat. Analysresultatet var negativt för dessa substanser.

Produkten klassificeras inte som ett läkemedel i dagsläget, utan är att betrakta som ett kosttillskott. Tillsynsmyndighet för kosttillskott är Livsmedelsmyndigheten (Livsmedelsverket och kommunerna), men Läkemedelsverket vill varna för köp av okontrollerade produkter på okända internetsidor.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Livsmedelsverket varnar för bantningspillret Redux (2011-04-05)
(Bruten länk 2015-07-22. Vänligen sök vidare på Livsmedelsvekrets webbplats)

 

Kontakta oss

Ingela Ottoson
Inspektionsenheten
018-17 47 99

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies