Ändring av föreskrifter om förskrivning av vissa livsmedel försenad

den 21 december 2011

Uppdateringen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har försenats och beräknas kunna träda ikraft under januari 2012.

Arbetet med den uppdaterade versionen av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har försenats. Den nya versionen av föreskriften kommer därför inte att träda i kraft vid årsskiftet som planerat.

Förhoppningsvis kan ikraftträdande ske någon gång under januari 2012, men som alltid måste reservation göras för oförutsedda händelser som kan försena arbetet ytterligare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies