Ändringar - Worksharing för nationellt godkända läkemedel accepteras ej

den 17 januari 2011

Worksharing (sv. arbetsdelning) kan inte tillämpas på nationellt godkända läkemedel förrän ändringsförordning (EG) 1234/2008 är uppdaterad med information rörande nationellt godkända läkemedel.

Den 20 januari 2011 ska alla medlemsländer ha implementerat ändringsförordning (EG) 1234/2008 även för nationellt godkända läkemedel. Observera dock att worksharing (sv. arbetsdelning) inte kan tillämpas på nationellt godkända läkemedel förrän ändringsförordning (EG) 1234/2008 är uppdaterad med information rörande nationellt godkända läkemedel.

För vidare information, se rapport från CMDh i högermarginalen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies