Avlivningsmedel till hund och katt har godkänts

den 28 januari 2011

Läkemedelsverket har nu godkänt avlivningsmedlet Allfatal för användning till bl.a. hund och katt. Produkten beräknas finnas ute på apotek inom en månad.

Den 26 januari 2011 godkände Läkemedelsverket avlivningsmedlet Allfatal som har samma komposition som det tidigare Pentobarbital APL 100 mg/ml. Försäljningstillståndet innehas av företaget Omnidea AB som beräknar att produkten ska finnas ute på apotek inom en månad från godkännandedatum. 

Innan detta avlivningsmedel finns tillgängligt på marknaden i tillräcklig omfattning hänvisas till licensförskrivning av medel som är godkänt i annat EU-land, eller förskrivning ex tempore av Pentobarbital APL 100 mg/ml.

Som tidigare meddelats upphörde hösten 2010 rikslicensen för Pentobarbital APL 100 mg/ml genom ett domslut. Då alternativt avlivningsmedel inte omedelbart kunde levereras efter detta beslut fick Pentobarbital APL 100mg/ml fortsättningsvis tillhandahållas under en period, först genom enskild licens och därefter - under november 2010 - utan licens genom att Läkemedelsverket utfärdade ett tillfälligt försäljningstillstånd. Förskrivning av Pentobarbital APL 100 mg/ml är fortfarande möjlig men då som ex tempore direkt via apotek. Detta utgör ett alternativ till de i Europa godkända avlivningsmedel som kan tillhandahålls på licens.

Biverkningar rapporterade för licensmedel

Pentobarbital Solution 20% for Euthanasia, (Pharmel AB, blå lösning) är ett avlivningsmedel som funnits tillgängligt på licens sedan i november 2010. Produkten är godkänd i flera EU-länder för avlivning av hund och katt. Läkemedelsverket har de senaste veckorna fått in biverkningsrapporter och telefonsamtal med beskrivningar av negativa reaktioner för detta medel. Enligt denna information uppträder ibland excitation och tecken på obehag/smärta i samband med avlivning av hund och katt.

Det är självfallet olyckligt om avlivningsmedlet inte fungerar på ett tillfredställande sätt, men för närvarande är de rapporterade biverkningarna inte av sådan omfattning att det bedöms motivera att licens för produkten inte ska beviljas till dess att godkänt läkemedel finns att tillgå. Vi är dock angelägna om att alla biverkningar rapporteras till Läkemedelsverket för att ge underlag till en eventuell omprövning av detta ställningstagande.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Vid frågor kontakta terapiområdesansvarig veterinär
Henrik Holst
tel. 070-5244869

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies