Brist på Pro-Epanutin

den 4 oktober 2011

Produktionsstörningar medför att tillgången till Pro-Epanutin inj/inf vätska kommer att vara begränsad fram till mitten av november. Läkemedelsverket rekommenderar att alternativa läkemedel används i möjligaste mån.

Tillgången till Pro-Epanutin (fosfenytoin) injektionsvätska, koncentrat till infusionsvätska 75 mg/ml kommer att vara begränsad till mitten av november. Orsaken är produktionsstörningar. 

Tänkbara behandlingsalternativ för vissa indikationer är fenobarbital (Fenemal Recip Injektionsvätska, lösning 200 mg/ml), natriumvalproat (Ergenyl pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg) och levetiracetam (Keppra, koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg/ml).

Pro-Epanutin används för att bryta status epilepticus av tonisk-klonisk (grand mal) typ, för att förebygga och behandla kramper som inträffar i samband med neurokirurgiska ingrepp och/eller skallskador, samt för att ersätta oralt fenytoin, när oral administrering ej är möjlig och/eller kontraindicerad.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies