Brist på Stesolid på apotek

den 5 oktober 2011

Läkemedelsverket har fått information av företaget Actavis om att man har haft problem med leveranser av Stesolidtabletter. Företaget tog över tillverkningen i egen regi efter att tidigare kontraktstillverkare försatts i konkurs i februari 2011. Tillgången på läkemedlet är i nuläget begränsat i alla EU-länder.

Läkemedelsverket fick igår information om den aktuella bristsituationen vilket betyder att följande förpackningar under gårdagen ska ha inkommit till partihandlare:

  • Stesolid 2 mg i 25 tabletters förpackning
  • Stesolid 10 mg i 25 tabletters förpackning

Enligt uppgift inkommer Stesolid 5 mg i 100 tabletters förpackning under veckan och beträffande 5 mg i 25 tabletters förpackning finns uppgifter om att en leverans är på väg.

Läkemedelsverket har tidigare under året givit dispens för att förpackningar med annan nordisk text får säljas i Sverige för att underlätta för patienter. Detta har gällt Stesolid 2 mg och 5 mg samt Stesolid novum. Enligt uppgift från tillverkaren är tillgången begränsad i övriga EU-länder också, vilket gör att sannolikheten till att kunna erhålla ersättningsprodukt från annan marknad är liten.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies