Brister i programvara för patientjournalsystemet SYSteam Cross

den 27 juni 2011

På grund av felaktigheter i patientjournalsystemet SYSteam Cross kan förskrivares ordination av läkemedel ge felaktig dosering på apoteket. Tillverkaren har tagit fram en uppgraderad programvara som skickats till de vårdgivare som har detta patientjournalsystem.

Vid två tillfällen har vårdgivare upptäckt att ett läkemedel som ordinerats i patientjournalsystemet SYSteam Cross fått felaktig dosering hos apoteken. 

Tillverkaren har tagit fram en uppgraderad programvara som eliminerar problemet och denna programvara har sänts ut till de vårdgivare som har detta patientjournalprogram. Det är av stor vikt att landstingen installerar den korrigerade programvaran för att undvika att liknande problem uppstår. Vid senare tillfälle har tillverkaren även utvecklat ett program för att lista de fall där felaktiga doser sänts till apoteken.

Tillverkaren har inte rapporterat händelserna till Läkemedelsverket vilket har fördröjt myndighetens möjlighet att följa upp säkerheten. Läkemedelsverket har ännu inte fått en klar bild över de händelser som ägt rum eller någon rimlig förklaring till bristerna i rapportering hos tillverkaren. Läkemedelsverket arbetar vidare för att få tillverkaren att genomföra nödvändiga åtgärder.

Tillverkare och vården uppmanas att alltid sända in rapporter om olyckor och tillbud för medicintekniska produkter till Läkemedelsverket.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies