Finsk slutrapport bekräftar samband mellan vaccination med Pandemrix och narkolepsi bland barn och ungdomar

den 1 september 2011

Slutresultaten från den finska registerstudien bekräftar tidigare presenterade preliminära resultat och resultaten i svenska studier om en ökad risk för narkolepsi hos barn och ungdomar som vaccinerats med Pandemrix jämfört med ovaccinerade.

Den finska Socialstyrelsen THL informerar idag i ett pressmeddelande om att också slutrapporten från en finländsk registerstudie visar en ökad risk bland barn/ungdomar 4-19 år gamla som vaccinerats med Pandemrix att insjukna i narkolepsi jämfört med ovaccinerade. Risken befanns 13 gånger ökad, vilket skulle motsvara att 6 nya fall uppstått bland 100 000 vaccinerade barn och ungdomar. Resultaten är i överensstämmelse med den preliminära rapport som Finland presenterade i januari 2011.

De slutliga resultaten från Finland är i linje med resultaten från en svensk registerstudie som Läkemedelsverket rapporterade i mars 2011 och en landsomfattande svensk fallinventeringsstudie som presenterades i juni 2011. Risktalen var något lägre i de svenska studierna, 4-7 gånger ökad risk för barn/ungdomar som vaccinerats med Pandemrix, vilket motsvarar 3-4 nya fall av narkolepsi per 100 000 vaccinerade. En förklaring till skillnaden i riskens storlek kan vara olikheter i studiernas uppläggning.

De finska resultaten bekräftar alltså tidigare slutsatser av den finska Socialstyrelsen och Läkemedelsverket att vaccination med Pandemrix ökar risken för narkolepsi i dessa båda länder. Forskning om eventuella faktorer som samverkat med vaccinet och om orsaksmekanismer pågår i båda länderna.

Uppgifter i pressmeddelandet om antikroppsbildning mot adjuvanset i vaccinet och mot H1N1-viruset kan Läkemedelsverket i nuläget inte kommentera eftersom det vetenskapliga underlaget precis har presenterats.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 THL: Sambandet mellan Pandemrix och fallen av narkolepsi bland barn och unga har bekräftats (2011-09-01)
OBS! Länken är bruten 2015-07-22, vänligen sök vidare på Finska institutet för hälsa och välfärd)

 Rapport från fallinventeringsstudie om Pandemrix och narkolepsi (2011-06-21)

 Svensk registerstudie av narkolepsifall stärker misstänkt samband med Pandemrix hos barn och ungdomar (2011-03-29)

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies