Följ arbetet med den nationella läkemedelsstrategin

den 21 december 2011

Regeringen, SKL och en rad andra aktörer har tagit fram den nationella läkemedelsstrategin för att samla arbetet med viktiga förbättringsområden på läkemedelsområdet. Läkemedelsverket har fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med genomförandet och berättar löpande om uppdraget.

Regeringen och Sveriges kommuner och Landsting har, tillsammans med en rad aktörer på läkemedelsområdet, tagit fram den nationella läkemedelsstrategin, med syftet att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet. Strategin innefattar idag ett trettiotal planerade aktiviteter inom olika insatsområden.

Aktiviteterna syftar bland annat till att ge en säkrare ordinationsprocess, att utveckla riktlinjer för läkemedelsanvändning för eftersatta patientgrupper, att minska antibiotikaresistens, att utveckla prissättnings-, prioriterings- och finansieringsmodeller för läkemedel, att öka uppföljningen av läkemedelseffekter, samt minska läkemedels påverkan på miljön.

En handfull aktiviteter utgörs av regeringsuppdrag, andra är pågående medan ytterligare andra ännu inte påbörjats. En del projekt och uppdrag kommer att avslutas under 2012 medan andra löper flera år framåt.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag att samordna och följa upp arbetet med att genomföra den nationella läkemedelsstrategin. Hur arbetet i de olika insatsområdena fortlöper presenteras löpande på Läkemedelsverkets webbplats. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies