Ändrad rutin för hantering av RMS-förfrågningar i DCP

den 5 april 2011

Läkemedelsverket deltar aktivt som referensland (RMS) i den decentrala proceduren (DCP) och har sedan starten mottagit ett stort antal förfrågningar om att agera RMS.

Den 1 februari 2009 introducerades en ny rutin för förfrågningar om RMS-skap, i syfte att bättre kunna planera procedurerna och utnyttja verkets resurser optimalt. Från och med 1 april 2011 införs vissa förändringar i rutinen då antalet förfrågningar har minskat under en period.

I korthet innebär de förändringar som nu görs i vår rutin för att hantera förfrågningar om att Sverige ska agera RMS i den decentrala proceduren följande:

  • att en begäran om att Läkemedelsverket ska agera RMS i en DCP kan skickas in 4 gånger per år. Detta för att underlätta Läkemedelsverkets resursplanering och för att vi ska kunna acceptera majoriteten av inkomna förfrågningar.
  • att en förfrågan skall skickas in minst 3 månader innan planerad ansökan.
  • att företag kan anmäla sig till en e-postlista och få besked om tillgängliga platser som uppstått vid t ex avbokningar.

För mer detaljerad information, se länk under Relaterad information.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies