Försäljning av Betabion upphör

den 4 oktober 2011

Tillverkande företag har meddelat att försäljningen av Betabion upphör. I de fall Neurobion inte kan användas hänvisar Läkemedelsverket till licensförskrivning av alternativa läkemedel.

En ampull Betabion innehåller 100 mg tiamin (vitamin B1) och används vid tiaminbristtillstånd, såsom malabsorption, anorexi och alkoholism. Tiamin för injektion finns även i Neurobion där en ampull innehåller 100 mg tiamin, 100 mg pyridoxin (vitamin B6) och 1 mg cyanokobalamin (vitamin B12).

Vid tiaminbristtillstånd där högre doser tiamin krävs (exempelvis vid vissa former av Wernicke-Korsakoffs syndrom) kan Neurobion vara olämpligt, då pyridoxin kan vara toxiskt i höga doser.

Ett alternativ för dessa patienter är läkemedel på licens. Inom EU marknadsförs andra läkemedel för injektion som innehåller tiamin, men utan pyridoxin. Som exempel kan nämnas Vitamin B1 Winthrop och Vitamin B1 ratiopharm som för närvarande finns tillgängliga via licensförskrivning. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies