Försiktighetsåtgärder betonas i ny bruksanvisning för Peristeen vattenlavemang

den 10 maj 2011

Tillverkaren Coloplast AB har fått vetskap om incidenter med tarmperforering vid användande av Peristeen vattenlavemang. Incidenterna har inträffat vid införing av rektalkatetern, vilken är en del av vattenlavemangsprodukten.

Vattenlavemangsprodukterna tillhandahålls av vårdpersonal som patienterna sedan i många fall använder själva i hemmet. Det har visat sig ha lett till att flera patienter fått tarmperforation med colostomi som följd. Läkemedelsverket har kännedom om en händelse i Sverige.

I Storbritannien har 22 stycken olyckor anmälts till myndigheten sedan 2007 varav ett dödsfall. De övriga olyckorna har lett till permanent colostomi.

I syfte att förbättra säkerheten för användarna har Coloplast gett ut en uppdaterad version av bruksanvisningen. Uppdateringen medför inga förändringar av själva lavemangsproceduren som utförs av användaren, men ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med produktanvändningen betonas:

  • Innan man börjar använda vattenlavemangen är det viktigt att genomgå en medicinsk utvärdering.
  • Det är viktigt att instrueras av vårdpersonal innan man börjar använda vattenlavemangen.
  • Användaren bör göras medveten om riskerna och vilka symptom en tarmperforering kan ge.

Mer information om ändringarna i bruksanvisningen hittar man i det bifogade säkerhetsmeddelandet från tillverkaren eller genom att kontakta tillverkaren.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterade information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies