Gemensamma krav på hur adresser anges på medicintekniska produkter inom EU

den 6 juli 2011

Central Management Committee (CMC) har beslutat hur adresser ska anges på medicintekniska produkter och i tillhörande brukarinformation. Beslutet kommer att tillämpas från 1 september 2012.

Inom det medicintekniska området ska Central Management Committee (CMC) genom beslut och andra åtgärder bidra till att utveckla gemensamma tolkningar inom områden där direktiven inte ger tillräcklig information för att säkerställa en enhetlig tillämpning. CMC har som ett led i sitt arbete beslutat hur adresser ska anges på medicintekniska produkter och i tillhörande brukarinformation. Beslutet kommer att tillämpas från 1 september 2012.

Att harmonisera tillämpningen av de europeiska regelverken är en viktig uppgift för såväl Kommissionen som för nationellt ansvariga myndigheter.

Läs mer om hur adresser ska anges i det gemensamt utformade brevet som kommer att distribueras till nationella och europeiska branschorganisationer, anmälda organ m.fl. inom EU (se länk till höger).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies