HIV-läkemedel med förfalskade förpackningar indragna

den 21 november 2011

Två HIV-läkemedel där vissa förpackningar förfalskats drogs in under torsdagen förra veckan. Laboratorieanalyser har visat att innehållet är originaltabletter, och någon risk för patienterna bedöms inte finnas i nuläget.

Truvada och Viread är preparat som används för behandling av HIV-patienter. I Storbritannien upptäcktes under förra veckan förfalskade förpackningar för dessa två läkemedel. Produkterna var avsedda för den turkiska marknaden, men hade återförts till Storbritannien för försäljning inom EU. Produkterna hade vid upptäckten redan parallelldistribuerats vidare till Sverige och Danmark.

Torsdagen den 17 november drogs de aktuella tillverkningssatserna in i Sverige från partihandel, apotek och vården. Totalt handlar indragningen om 90 respektive 47 förfalskade förpackningar som distribuerats till den svenska marknaden.

Laboratorieanalyser som gjordes av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA under förra veckan visade att innehållet var originalläkemedel, dvs innehållet i tabletterna är äkta vara. Övriga tillverkningssatser berörs inte av indragningen, och tillgängligheten till de båda läkemedlen bedöms vara tillfredsställande.

Någon fara för patienterna bedöms inte föreligga, men Läkemedelsverket följer noga MHRA:s fortsatta utredning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies