Hartmann återkallar alkoholservetten Con-Zellin

den 25 februari 2011

Läkemedelsverket vill uppmärksamma användare på ett återkallande av alkoholservetten Con-Zellin. Hartmann har informerat kunder i Sverige om att alkoholservetterna kan vara förorenade med bakterier och ska returneras. Dessa servetter produceras ursprungligen av Triad Group i USA.

Läkemedelsverket publicerade den 7 februari 2011 information om att alkoholservetter producerade av Triad Group i USA kan vara förorenade med bakterier (se länk).

Läkemedelsverket har fått kännedom om att ytterligare en produkt, Con-Zellin som ursprungligen produceras av Triad Group i USA berörs av återkallandet. Con-Zellin tillverkas av Paul Hartmann AG och används för rengöring av huden inför injektioner.

Hartmann-Scandicare AB som distribuerar produkten i Sverige har informerat berörda kunder på den svenska marknaden om återkallandet och vilka åtgärder som ska vidtas, se säkerhetsmeddelande.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontaktinformation

Hartmann-Scandicare AB
0371-58 74 00

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies