Hjul kan lossna på Rollator Etac Ono

den 7 november 2011

Läkemedelsverket har fått information om att hjul på rollatorer av märket Etac Ono kan lossna vid användning. Tillverkaren Etac Supply Center AB bedömer att antalet felaktiga produkter på marknaden är relativt liten. Läkemedelsverket vill dock uppmärksamma både vården och användare om att alla rollatorer Etac Ono ska inspekteras i enlighet med tillverkarens information.

Tillverkaren Etac Supply Center AB har fått vetskap om att hjul kan lossna på Rollator Etac Ono. Felet kan uppstå på grund av att ett hjul har monterats felaktigt på en rollator antingen vid tillverkningen eller vid byte av hjul.

Tillverkaren ska skicka säkerhetsmeddelanden om problemet till både berörda vårdenheter och användare/brukare av rollatorerna. Rollatorer hos användare inspekteras av tillverkaren efter att en kallelse om detta har kommit till användaren. Säkerhetsmeddelandet till vården innehåller anvisningar om de åtgärder som tillverkaren har vidtagit för att minska risken för personskador, bland annat ska produkterna inspekteras vid första möjliga tillfälle.

Tillverkaren sätter även upp mobila servicecenter för att genomföra inspektioner av de berörda produkterna.

Tillverkaren har för avsikt att skicka säkerhetsmeddelandet direkt till användare i de fall där de är möjliga att identifiera. Om inga adressuppgifter kan tas fram kommer en kallelse till produktinspektioner ske via annonsering.

Tillverkaren anser att rollatorn kan användas som vanligt under tiden fram till inspektionen eftersom risken bedöms vara liten för att en rollator har det beskrivna felet. I genomsnitt har ett fel per 6000 rollatorer rapporterats till tillverkaren.

Läkemedelsverket vill uppmärksamma både vården och användare om att alla rollatorer av märket Etac Ono ska  genomgå den inspektion som tillverkaren rekommenderar eller kallar till.

Tillverkarens säkerhetsinformation både till användare och till vården finns att läsa i dokumentationen nedan.

 Säkerhetsmeddelande till förskrivare och distributörer

 Säkerhetsmeddelande till användare/brukare

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontaktinformation

Etac Supply Center AB
0371-587 399

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies