Inbjudan till seminarium om tandteknik

den 2 augusti 2011

Den 14 oktober anordnar Läkemedelsverket ett seminarium i Uppsala om den nya vägledningen för tillverkning av tandtekniska arbeten.

Seminariet vänder sig till dig som är tandläkare eller som arbetar på tandtekniskt laboratorium och behöver kunskap om den nya vägledningen.
 
Vägledningen omfattar:

  • Ansvarsfördelning
  • Regelverket och definitioner
  • Krav på tillverkningsprocessen – från anvisning till arkivering
  • Sparade dokument och journalföring
  • Avvikelsehantering
  • Upphandling och standarder
  • Import av tandtekniska arbeten
  • Egenkontroll 

 

Vägledningen har tagits fram i ett projekt hos Läkemedelsverket i samarbete med Socialstyrelsen och där branschföreträdare har bidragit med synpunkter.

Projektdeltagarna kommer att vara på plats för att svara på frågor.
 
Tid: 14 oktober 2011
Plats: Uppsala
 
Boka tiden i almanackan redan nu. En mer detaljerad inbjudan kommer längre fram.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies