Informationsdag om medicinteknik för tillverkare av klass I-produkter

den 5 maj 2011

På grund av stor efterfrågan arrangerar Läkemedelverket den 27 oktober 2011 ytterligare en informationsdag om regelverket för medicinteknik. Informationen riktar sig till företag som tillverkar medicintekniska produkter i klass I. Branschorganisationen för medicinteknik, Swedish Medtech, är medarrangör och ger information om sin verksamhet.

Målsättningen är att öka och fördjupa kunskaperna i det medicintekniska regelverket hos företagen. Genom ändringar i det medicintekniska direktivet har även Läkemedelsverkets föreskrifter 2003:11 ändrats med ökade krav på produkter och en del förtydliganden.

Ett annat syfte med informationsdagen är att skapa kontakter och relationer mellan tillverkare/företag och tillsynsmyndigheten Läkemedelsverket samt branschföreningen Swedish Medtech.

Målgrupp för informationsdagen är tillverkare av medicintekniska klass I-produkter i Sverige. Antalet platser är begränsat till 50 personer. Därför rekommenderas en tidig anmälan.

I programmet ingår bland annat genomgång av regelverkets krav, information om direktivet och Läkemedelsverkets föreskrifter. Även riskhantering, klinisk utvärdering, marknadsuppföljning och marknadskontroll är teman som kommer att behandlas under informationsdagen.

För mer information om program och anmälan, se Swedish Medtechs webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Anmälan & information

Du anmäler dig på Swedish Medtechs webbplats, sista anmälningsdag är den 17 oktober.

 Informationsdag om medicinteknik för tillverkare av klass I-produkter

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies