Informationsdag för tillverkare av klass I-produkter

den 4 april 2011

I ett samarbete mellan Läkemedelsverket och Swedish Medtech (branschorganisationen för medicintekniska företag) arrangeras den 27 september 2011 en informationsdag för klass I-tillverkare av medicintekniska produkter på Läkemedelsverket i Uppsala.

Målsättningen med informationsdagen är att öka och fördjupa kunskaperna i det medicintekniska regelverket hos företagen. Genom ändringar i det medicintekniska direktivet har även Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2003:11 ändrats med ökade krav på produkter och en del förtydliganden.

Informationsdagen syftar även till att skapa kontakter och relationer mellan tillverkare/företag, branschföreningen Swedish Medtech och tillsynsmyndigheten, dvs Läkemedelsverkets medicintekniska enhet.

Målgrupp för informationsdagen är tillverkare av medicintekniska klass I-produkter. Antalet platser är begränsat till 50 personer varför en tidig anmälan rekommenderas.

I programmet ingår bland annat genomgång av regelverkets krav, information om direktivet och Läkemedelsverkets föreskrifter. Även riskhantering, klinisk utvärdering, marknadsuppföljning och marknadskontroll är teman som kommer att behandlas under informationsdagen.

För mer information om program och anmälan, se Swedish Medtechs webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Anmälan & information

Du anmäler dig på Swedish Medtechs webbplats, sista anmälningsdag är den 20 september.

 Informationsdag om medicinteknik för tillverkare av klass I-produkter

 

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies