Ingen ökning av förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol

den 7 april 2011

Läkemedelsverket har startat ett större projekt för att kartlägga användningen av receptfria läkemedel. I en första granskning som fokuserat på paracetamol under den senaste treårsperioden kan varken någon försäljningsökning av paracetamol eller ökning av antalet självmordsförsök hittas.

Läkemedelsverket har startat ett större projekt som syftar till att samla fakta kring försäljningsutveckling och användning av receptfria läkemedel, inklusive aspekter som kundernas informationsbehov, kunskapskällor och attityder till dessa läkemedel.

Som en inledande del av detta projekt har Läkemedelsverket utrett om omregleringen av apoteksmarknaden, och därmed ökad tillgänglighet, har påverkat försäljningen av paracetamol. En fråga har varit om man kan se någon ökning av förgiftningar eller självmordsförsök.

Paracetamol är ett mycket vanligt läkemedel som säljs såväl på recept som receptfritt på apotek och sedan den 1 november 2009 även i dagligvaruhandeln. Varje svensk köper motsvarande 90 stycken 0,5 gram paracetamoltabletter varje år. En stor andel, ca två tredjedelar av all försäljning, sker mot recept.

Den totala försäljningsvolymen för paracetamol ligger på samma nivå från 1 januari 2008 till 31 december 2010, någon förändring kan inte ses. Inte heller försäljningen av receptfri paracetamol har ökat under 2010.

Det finns stora mängder av dessa produkter i hemmen, speciellt som en stor del av paracetamol säljs på recept, oftast i stora förpackningar. Läkemedel som förvaras i hemmet eller sommarstugan utgör givetvis en risk för att t.ex. barn ska råka ut för läkemedelsförgiftningar eller att tonåringar tar stora mängder av läkemedlet i självdestruktivt syfte.

Ingen statistik från Giftinformationscentralen eller tillgängliga data över vårdkonsumtion för paracetamolrelaterade förgiftningar/självmordsförsök tyder på att en ökning av överdoser eller förgiftningar har skett under perioden.

– Paracetamol som används rätt är ett bra och säkert läkemedel, men risken vid överdosering måste dock tas på största allvar, säger Bo Bergman vid Läkemedelsverket. Det är i stor utsträckning unga kvinnor står för förgiftningar och självmordsförsök med paracetamol.

Läkemedelsverket kan i utredningen inte se någon förvärrad problembild, men observationstiden är kort och utvecklingen måste följas noggrant framöver. En uppföljning av denna studie är planerad, liksom en annan uppföljning av den receptfria läkemedelsmarknaden som bland annat lägger fokus på ungdomars attityder till och kunskap om receptfria smärtstillande läkemedel. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 

Kontakta oss

Bo Bergman
läkare
018-17 42 33, 070-550 43 88

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies