Injicerbara implantat kan försvåra mammografi

den 6 september 2011

Injicerbara implantat som används vid bröstförstoring kan försvåra och till och med omöjliggöra tolkningen av mammografibilder. Läkemedelsverket utreder just nu riskerna tillsammans med en rad experter.

Läkemedelsverket har uppmärksammat att användningen av injicerbara implantat/produkter som används vid bröstförstoring kan försvåra och ibland omöjliggöra en tolkning av mammografibilder. Verket har en pågående utredning i detta ärende.

I handläggningen har ett antal experter konsulterats från företag, den medicinska professionen bl.a. inom radiologisk bröstdiagnostik samt Socialstyrelsen. Utredningen omfattar också granskning av den vetenskapliga litteratur som finns tillgänglig.

Socialstyrelsen har gett ut nationella riktlinjer för bröstcancer, där man inledningsvis konstaterar att en viktig faktor till den förbättrade överlevnaden i sjukdomen beror på att mammografiscreeningen medfört att tumörerna upptäcks i ett tidigare skede.

Med detta som bakgrund ligger Läkemedelsverkets fokus på att utreda problematiken kring injicerbara bröstimplantat och tolkningen av mammografibilderna. Läkemedelsverket bedriver utredningen så snabbt som möjligt och under tiden gäller tillverkarens produktinformation.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies