Ketoprofen för utvärtes bruk blir receptbelagt

den 31 januari 2011

Samtliga geler för utvärtes bruk som innehåller ketoprofen kommer att receptbeläggas. Efter den 15 februari får gelerna endast finnas tillgängliga för förskrivning på recept.

Den europeiska kommissionen har nu fattat beslut om receptbeläggning av ketoprofen för utvärtes bruk. Läkemedelsverket har tidigare meddelat att den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar receptbeläggande efter en utredning där nyttan med ketoprofen gel vägts mot risker för fotosensibilisering (hudutslag orsakade av solljus).

De geler med ketoprofen som finns i Sverige idag är:

  • Orudis
  • Siduro
  • Zon
     

Det finns rapporter om fotoallergiska reaktioner. Hudreaktioner har också beskrivits hos patienter som kombinerat ketoprofenprodukter med produkter som innehåller ämnet octocrylene, ett kemiskt solfilter som finns i flera kosmetiska och hudvårdande produkter. Dessa reaktioner har uppkommit utan exponering för solljus.

Ketoprofen gel är godkänt för behandling av lokala smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet i samband med muskel- och ledskador, t ex sportskador.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

Patientinformation och checklista till förskrivaren. Dokumenten är framtagna av de företag som har produkter med ketoprofen gel godkända i Sverige.

 Checklista för förskrivare

 Patientinformation

 

Relaterade länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies