Kosttillskott analyserade vid Läkemedelsverkets laboratorium påvisade innehåll av läkemedelssubstanser

den 21 mars 2011

Livsmedelsverket har presenterat en rapport om kosttillskott som säljs på internet och funnit stora brister. Nästan alla produkter bedömdes av Livsmedelsverket ha undermålig information på förpackningen.

Läkemedelsverket har medverkat i projektet genom att vid vårt laboratorium analysera innehållet i 43 produkter. Läkemedelsverket har också gjort en bedömning av vissa av dessa produkter utifrån läkemedelslagstiftningen.

Kosttillskott betraktas som livsmedel och faller under Livsmedelsverkets och kommunernas tillsynsområde. Produkter som klassificeras som läkemedel lyder däremot under läkemedelslagen, vilket är Läkemedelsverkets ansvarsområde.

Läkemedelslagen är överordnad livsmedelslagen, och om Läkemedelsverket bedömer att en produkt är ett läkemedel påverkar det villkoren för både tillverkning, distribution och försäljning. Läkemedel definieras enligt lag som produkter som antingen innehåller läkemedelssubstanser eller påstås förebygga eller behandla sjukdom.

Livsmedelsverket köpte inför projektet in 43 kosttillskott från åtta svenskspråkiga webbplatser. Urvalet inriktades på kosttillskott med påståenden om viktminskning eller prestationshöjande egenskaper. Några produkter hade långtgående medicinska påståenden som exempelvis ”förebygger cancer, dämpar herpesinfektioner”.

– Vi är inte förvånande över resultaten, kunskapen om vilka medicinska påståenden som får användas i marknadsföring av livsmedel är generellt sett låg, säger Ingela Ottoson, utredare vid Läkemedelsverkets inspektionsenhet.

När produkterna analyserades på Läkemedelsverkets laboratorium hittades bland annat:

  • Acetylcystein (finns i slemlösande läkemedel), 
  • Yohimbe/ yohimbin (används i potenshöjande produkter, alfaadrenerg blockerare) 
  • GABA (från engelskans Gamma-aminobutyric acid som är en signalsubstans i centrala nervsystemet)

Vissa produkter hade deklarerat innehåll av Hoodia och Vitpilsextrakt. Hoodia är en växt som har direkt verkan på centrala nervsystemet och aptitnedsättande effekt. Vitpilsextrakt innehåller salicin, vilket omvandlas i kroppen till salicylsyra som är febernedsättande och smärtstillande.

– Innehållet av läkemedelssubstanser kan leda till biverkningar, som i detta sammanhang är svåra att spåra om innehållet inte deklarerats tydligt, säger Bo Bergman, läkare vid Läkemedelsverket.

Åtta av de 43 produkterna innehåller substanser som medför att de kan klassificeras som läkemedel. Läkemedelsverket har ännu inte tagit ställning till vilka åtgärder man kommer att vidta, men rekommenderar tillverkare att ta kontakt med Läkemedelsverket för en diskussion om hur man kan gå vidare.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

 Livsmedelsverkets rapport och pressmeddelande ”Bantningspiller på internet – inget att lita på" (Länken har utgått 2014-07-28)

 Viktiga faktorer vid läkemedelsklassificering (Länken har utgått 2014-07-28)

 

Kontaktpersoner

Ingela Ottoson
Utredare, Läkemedelsinspektionen
018-17 47 99

Bo Bergman
Läkare, Medicinsk Information
018-17 42 33

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies