Läkemedel med pioglitazon dras tillbaka i Frankrike i avvaktan på EU-utredning

den 9 juni 2011

Nyttan och riskerna med läkemedel mot diabetes som innehåller pioglitazon utreds sedan mars 2011 inom EU på grund av misstanke om ökad risk för cancer i urinblåsan. I avvaktan på att utredningen slutförts har den franska läkemedelsmyndigheten idag tillfälligt dragit dessa läkemedel från marknaden.

De europeiska läkemedelsmyndigheterna har idag informerats om att läkemedel som innehåller pioglitazon tillfälligt dras tillbaka från marknaden i Frankrike i avvaktan på resultatet av den pågående europeiska utredningen. Pioglitazon ingår i läkemedel som används för behandling av typ 2 diabetes.

Den franska myndigheten baserar sitt beslut på nya resultat från en fransk studie där resultaten enligt uppgift tyder på att behandling med pioglitazon kan leda till en ökad risk för cancer i urinblåsan. Resultaten från denna studie kommer nu att analyseras och ingå i den pågående europeiska utvärderingen där alla tillgängliga data noggrant utvärderas. Den europeiska vetenskapliga kommittén, CHMP, förväntas slutföra utredningen inom den närmaste månaden.

Läkemedelsverket deltar i den pågående utredningen. I avvaktan på att utredningen slutförts rekommenderas patienter som behandlas med pioglitazon att inte ändra pågående behandling. Läkemedelsverket kommer ge ytterligare information så snart sådan är tillgänglig.

Pioglitazon ingår i Actos, Competact, Glubrava, Glustin och Tandemact.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies