Läkemedelsverket varnar för risker med sjukhussängar och behandlingsbritsar

den 12 oktober 2011

Vid ett flertal fall har allvarliga skador eller dödsfall inträffat med sjukhussängar och behandlingsbritser. Användningsrelaterade faktorer har oftast varit orsaken till de inträffade händelserna, utan att några produktfel har kunnat identifieras. Läkemedelsverket understryker vikten av att tillverkares anvisningar och varningar för produkters användning följs.

Läkemedelsverket vill rikta uppmärksamhet på möjliga risker med sjukhussängar och behandlingsbritsar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården. Vid ett flertal tillfällen har allvarliga skador inträffat, en del med dödlig utgång.

Patienter/brukare eller andra personer har:
 
• kommit i kläm mellan sängbotten och sänggrindar
• fastnat med händer eller fötter mellan sänggrindar
• fastnat i öppningar mellan nedsänkt fotände och fotgavel
• försökt ta sig ut i öppningar mellan sänggrind och huvudgavel
• klämt eller klippt av fingrar då sänggrindar fallit ner
• fastnat med armar eller ben i stödhandtag monterade på sängsida
• klämts i strukturer under höj- och sänkbara britsar/sängar

I många av de inrapporterade fallen kan inte tillverkaren identifiera något produktfel utan hänvisar till felanvändning. Ofta rör det sig om oroliga, dementa personer som försöker ta sig ut från sängen trots grindar. Det kan också handla om spastiska personer som med ofrivilliga rörelser kilas fast i öppningar. I några fall har de som skadats varit barn som i obevakade ögonblick lekt kring sängar/britsar.

Det är alltid av yttersta vikt att tillverkarens bruksanvisning och varningar efterföljs. Användning av sänggrindar bör föregås av en bedömning om det är lämpligt, särskilt om patienten är fysiskt orolig och inte kan stå under ständig tillsyn. Barn bör inte lämnas obevakade i behandlingsrum/vårdrum där elektriskt höj- och sänkbara sängar eller britsar används.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies